Azerbajdzjan investerar i sin järnvägsinfrastruktur

Regeringen i Azerbajdzjan har officiellt meddelat att man planerar att investera upp till 5 miljarder dollar på att genomföra en rad projekt i den nationella järnvägsinfrastrukturen under de närmaste åren.

Enligt statliga planer finns det ett behov av att bli klar med moderniseringen av de nationella järnvägarna. Det ska göras genom att investera pengar i inköp nya lok och vagnar samt att öka hastigheten på på järnvägarna till 140 kilometer i timmen. Det skulle göra det möjligt att öka kapaciteten på landets järnvägar med 35 procent.

En del av de medel som förväntas investeras kommer att läggas på genomförandet av Baku-Tbilisi-Kars-projektet, som gemensamt drivs av regeringarna i Azerbajdzjan, Turkiet och Georgien.

Baku-Tbilisi-Kars-projektet är en regional järnvägsförbindelse som direkt ansluter Turkiet, Georgien och Azerbajdzjan. Projektet var ursprungligen planerat att vara klart 2010, men färdigställandet är uppskjutet till 2014.

Sammanlagt 105 kilometer av den nya linjen kommer att byggas mellan Kars och Akhalkalaki, varav 76 kilometer i Turkiet och 29 kilometer i Georgien. Den befintliga järnvägen från Akhalkalaki till Marabda och vidare till Tbilisi och Baku kommer att moderniseras.

Linjens totala längd blir 826 kilometer och kommer att kunna transportera 1 miljon passagerare och 6,5 miljoner ton gods i den första etappen. Denna kapacitet kommer att öka till 3 miljoner passagerare och över 15 miljoner ton gods.