Västtrafik varnar DSB First Väst

Foto: Thomas Harrysson

Västtrafik har gett DSB First Väst en varning för de kvalitetsbrister som fortfarande finns i driften av region- och pendeltågen som körs på uppdrag av Västtrafik. Efter upprepade problem i tågtrafiken har Västtrafik genomfört en revision av DSB First Västs verksamhet. Den har visat på stora brister när det gäller planering, drift och uppföljning. – Det är inte acceptabelt att DSB First Väst inte levererar den kvalitet som de har lovat och som är ett tydligt krav i vårt gemensamma avtal. Det förtroende som vi vill att våra kunder ska känna för oss bygger på att våra avtal följs, säger Lars Backström, Västtrafiks vd. DSB First Väst har nu 60 dagar på sig att åtgärda bristerna. Om detta inte sker på ett tillfredsställande sätt kan det i förlängningen leda till en uppsägning av avtalet. När tidsfristen löpt ut kommer Västtrafik att göra ytterligare en granskning för att kontrollera att de kvalitetsbrister som Västtrafik pekat ut blivit åtgärdade.

 

– Det återstår nu att se om DSB First Väst har intresse och resurser att leva upp till sina åtaganden. Det måste ge resultat snabbt – våra kunders tålamod tryter, säger Lars Backström.