Kanadensisk lagstiftning äventyrar supply chain-samarbete för tågtrafiken

Foto: CN

Claude Mongeau, vd för CN, hävdar att det inte finns några bevis för systemiska prestandaproblem i järnvägstrafiken i Kanada som motiverar den federala regeringen att införa lagstiftning om trafikplikt genom ökad reglering.

– Faktum är att Kanada har en järnvägstrafik i världsklass och är internationellt känd för effektivitet och tillförlitlighet.  Vår järnvägstrafik är en viktig tillgång för en handelsnation som Kanada och den avspeglar en väl fungerande marknad för järnvägstjänster, säger Mongeau.

– Regeringens "Rail Freight Service Review", RFSR, som startade 2008, var en viktig faktor för att stimulera ytterligare förbättringar i tågtrafiken. CN följer alla rekommendation från RFSR för att förbättra servicen, med ramavtal om samarbete med en lång rad aktörer och servicenivåavtal med många av CNs kunder, för att öka samarbetet i leveranskedjan och fördjupa kundrelationerna.

Jim Dinning, chef för RFSRs järnvägstransporter, säger i en rapport att kommersiella krafter har förbättrat tågförbindelserna och ger regeringen rådet att transportföretagen redan drar nytta av ett förbättrat kundfokus i transportnäringarna.

Under de senaste åren har CN inlett en omfattande serie kommersiella initiativ som gynnar alla parter i leveranskedjan och som också gynnar den kanadensiska ekonomin. CN arbetar för att hjälpa sina kunder att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden - hemma och utomlands - genom bättre service och ett starkt fokus på ständiga förbättringar.

– Därför är jag bekymrad över regeringens beslut att införa lagstiftning som är oförenlig med de fakta som visar på en förbättrad järnvägstrafik, liksom regeringens uttalade agenda för innovation och produktivitet, som ska främja ekonomiskt välstånd för alla kanadensare. Jag tror också att lagstiftningen sänder negativa signaler till kunder och leverantörer runt om i världen, om regeringens inställning till kommersiella marknader i Kanada .