Jan Forsberg slutar på SJ

Foto: Christer Wiik

Jan Forsberg, vd för SJ, kommer att lämna företaget till sommaren 2012 efter att bland annat ha slutfört arbetet med den organisationsförändring som nu genomförs.

– Utgångspunkterna för den nya organisationen är att kunna möta framtida behov och utmaningar med ökad effektivitet, sänkta kostnader och en förbättrad kvalitet oavsett väderlek, säger Jan Sundling, styrelseordförande i SJ AB.

Styrelsen har inlett rekryteringen av ny vd till SJ.

– Den nya organisationen ska vara fullt implementerad senast vid halvårsskiftet 2012 och det känns då naturligt att lämna över stafettpinnen till en efterträdare. Med anledning av att jag också går i pension första juli 2013, enligt mitt avtal, så känns det också bra att lämna över så att nya krafter får ta vid, säger Jan Forsberg.