Höghastighetsjärnvägarnas totala längd i Kina – 7 735 kilometer

Foto: Wodhks123

Längden av alla typer av järnvägar i Kina uppskattas för närvarande till 100 000 kilometer. Förra året transporterades 1860 miljoner passagerare och 3 920 miljoner ton gods på de kinesiska järnvägarna.

I enlighet med kinesiska statens "Program för utveckling av integrerade transportsystem 2015”, kommer landet bygga åtta nya höghastighetslinjer, med en total längd av 18 000 kilometer

För närvarande ligger medelhastigheten för kinesiska höghastighetståg över 200 km i timmen, en siffra som om tre år kommer att öka avsevärt.