Bosniska Serb Rail vill köpa 10 nya ellok

Foto: Inovic

Det lilla järnvägsbolaget Bosnia Serb Rail behöver snarast 10 nya fyraxliga ellok, enligt bolagets generaldirektör.

Det sammanlagda värdet av lokomotiven uppskattas till omkring 30 miljoner Euro eller 38 miljoner dollar. Företagsledningen citerar Dragan Savanovic som sammanträtt i Banja Luka med tjänstemän från det Polska holdingbolaget MULTICO och Warszawa-baserade ZNLE SA Gliwice,.

I mötet deltog även i republikens transportminister Nedeljko Cubrilovic. Man diskuterade möjligheter av leverans av nya tåg och att bygga en gemensam depå för lokunderhåll i Doboj, som skulle fungera som det polska bolagets servicecenter för sydöstra Europa.