Deutsche Bahn Cargo tecknar ramavtal för 100 ellok

Hittills har 33 kunder valt Vectron för sina flottor och beställt över 600 lokomotiv. De 330 Vectron lokomotiverna som är i drift har redan täckt ett totalt avstånd på 90 miljoner kilometer. Foto: Siemens AG

DB Cargo och Siemens Mobility undertecknade ett ramavtal den 18 januari om leverans av upp till 100 ellok av typ Vectron med en fast order för första 40 lok som ska levereras mellan februari 2019 och juni 2020 för användning vid gränsöverskridande godstrafik.

Dessa populära multisystemlok som klarar av hastigheter runt 160 km/h, och vars prestanda ligger vid 6,4 megawatt, kommer att vara utrustade med ETCS samt nationella styrningssystem för tåg.

Steffen Bobsien, VD:n för DB Cargos avdelning för Europeiska resurser och teknik, konstaterade att Vectron MS är "ett särskilt energieffektivt lokomotiv som möjliggör gränsöverskridande transporter utan lokbyte".

Det senaste ramavtalet följer ett tidigare kontrakt som undertecknades i augusti 2017, vilket innehöll en fast order för 60 lokomotiv med alternativ för 40 fler som dock ännu inte har utnyttjats.

Siemens Mobility har nu sålt mer än 800 Vectron-lok till totalt 41 kunder och har erhållit tillstånd för drift i Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Schweiz och Turkiet.