Canadian Pacific skapar ny vision för framtiden

Foto: Canadian Pacific

Enligt webbplatsen La Presse kommer Canadian Pacific skära bort 4 500 tjänster fram till 2016. Canadian Pacifics vd E. Hunter Harrison säger att järnvägens GO-FORWARD-plan avsevärt kommer att förbättra servicen, öka järnvägens effektivitet till lägre kostnader och kommer att få verksamheten att växa.

– Förändringen bygger på Canadian Pacifics och organisationens kultur med ett starkt fokus på verksamheten. GO-FORWARD-planen kommer att vara vad som behövs för att driva denna organisation frammåt genom att tillhandahålla ett förstklassigt, pålitlig produkterbjudande till en lägre kostnad.

– Vi har inlett en agenda för snabb förändring och har gjort enorma framsteg bara under de första 160 dagarna - och detta är bara början.

Harrison ger exempel på åtgärder som vidtagits under de senaste fem månaderna och som belyser CPs utveckling till en mer konkurrenskraftig järnväg, med bland annat följande:

– En ny verkställande ledningsgrupp är på plats, inklusive en ny Senior Operations Manager som leder laget med ett mandat för centraliserad planering och decentraliserat genomförande för att eliminera byråkrati och för att få beslut genomförda snabbare.

– Återinförda intermodala transporter resulterar i snabbare transittider för gods – ett exempel är nya intermodala tjänster som förbinder Vancouver med Chicago och Toronto.

– Nedläggning av rangerbangårdar i Toronto, Winnipeg, Calgary och Chicago ger betydande kostnadsbesparingar och effektivare driftmetoder.

– Stängning av intermodala terminaler i Milwaukee, Obico, Toronto och Schiller Park i Chicago - minskar fotavtryck i miljön och rörelsekostnader samtidigt som de underlättar ett effektivisserat arbetssätt och minskade end-to-end-transittider.

– Förbättrad genomströmning har resulterat i 195 färre lok och 3 200 färre leasade järnvägsvagnar. Under 2012 år avskrevs hyresavtal på 460 lok.

– Vi hör att kunderna ser och gillar resultatet av våra förändringar. Att vi slimmat organisationen och decentraliserat beslutsfattandet ger oss möjlighet att anpassa kostymen för att möta marknadsvillkoren.