Nu invigs Alependeln

Foto: Västtrafik

Nu invigs den första pendeltågslinjen i Västsverige på 20 år. Planeringen av Alependeln startade redan för femton år sedan och innebär att Göteborgsregionen nu får pendeltågsstationer på tre av fem tillgängliga järnvägar.

– Äntligen är Alependeln på plats, det är en historisk satsning och ett stort lyft för pendlarna. Med en snabbare och bekvämare förbindelse får vi en mycket attraktiv länk mellan Göteborg och Älvängen som hjälper oss att nå målet om ett fördubblat resande 2025, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

Pendlingen med tåg ökar stort och utgör stommen i inpendlingen till Göteborg. Sedan tidigare har Västtrafik har investerat 2,5 miljarder i 34 nya tåg. 22 av dessa är pendeltåg och under 2012 levereras elva X61-tåg till Västtrafik, medan återstående elva kommer under 2013. Med trafikstarten av Alependeln och de nya tågen står pendeltågstrafiken i Göteborg väl rustad för att ta emot fler resenärer.

Till en början kommer Alependeln gå varje halvtimme, men från januari kan resenärerna åka så ofta som varje kvart under rusningstid. Regiontågen kommer gå varje halvtimme i högtrafik. Det nya dubbelspåret mellan Göteborg och Vänersborg/Trollhättan betyder att det blir mer och snabbare trafik för de som reser med regiontåget mellan städerna.

– De stora satsningarna som nu görs på järnvägsförbindelsen mellan Trollhättan och Göteborg knyter samman arbetsmarknadsregionerna och gör arbetspendlingen enklare. Att utöka tågpendlingen är en förutsättning för en fortsatt hållbar regionförstoring, säger Leif Blomqvist (s), styrelseordförande för Västtrafik. 

Den 9 december är ett historiskt datum i flera avseenden. Det är också dagen när Västtrafik sätter igång den nya trafiken. En kvarts miljard har investerats i utökad kollektivtrafik för att möta resandeökningen som väntas när trängselskatten införs. Det innebär att kollektivtrafikresenärerna i Västsverige får tillgång till helt nya expressbusslinjer, tätare bussturer och utökad tåg- och spårvagnstrafik.