Heda får snöröjningsuppdrag för järnväg

Foto: Heda Skandinavien

Trafikverket och Infranords ger order på snöröjning till Heda Skandinavien. I ordern ingår att hålla perronger och järnväg rena från snö och is. I år är uppdraget än mer omfattande än tidigare år.

– Förutom våra affärsområden områdesskydd och perimeterlarm har snöröjningsuppdrag på och i järnväg lett till att vi utvecklat ytterligare ett affärsområde - spårservice. Affärsområde spårservice sysslar med servicearbeten på järnväg året om, säger Håkan Fälting, vd för Heda Skandinavien.

Totalt kommer 156 personer i Heda Skandinaviens regi att arbeta med jourverksamhet och utryckningar för att hålla perronger och spår framkomliga och fria från snö. Sju personer kommer på heltid vara sysselsatta i snöledningscentralen med koordination av maskiner, medarbetare samt bevakning av väderprognoser.

Uppdraget gäller sträckorna: Gnesta – Flemmingsberg Farsta – Nynäshamn Ulriksdal – Stuvsta (inkl Stockholm C)

Hos Heda kommer 13 arbetslag kommer att stå i beredskap nattetid och 8 arbetslag dagtid. 42 personer kommer att vara i beredskap för växelröjning och uppdraget sträcker sig till och med 31 mars 2013.