ABB upprustar järnvägsinfrastruktur

Foto: Jollyroger

ABB har tagit hem en order värd nästan 39 miljoner dollar på leverans av likriktarenheter för likströms matningsstationer. Beställare är PKP Energetyka, den största kraftleverantören till järnvägsoperatörer i Polen. Kontraktet är det största avseende sådan utrustning som polsk järnvägsindustri har tecknat.

ABB ska leverera mer än hundra likriktarenheter under 2014. Flera hundra likriktare från ABB är redan i drift i den polska statliga järnvägens (PKP) kraftsystem.

Polen inför enorma utmaningar att möta den ökande efterfrågan på inhemska och internationella tågtransporter både vad gäller passagerartrafik och frakt i landets järnvägsnät. Landet har inlett ett omfattande utbyggnads- och upprustningsprogram för sina järnvägsrelaterade transformatorstationer och gjort en plan för nya elektrifierade järnvägslinjer. Upprustningen av järnvägsinfrastrukturen underlättar för PKP att introducera moderna tåg för hastigheter upp till 160-200 km/h. Detta ska kunna minska restiden och förbättra standarden på tågresorna mellan landets största städer.