Duroc tecknar underhållskontrakt med Timken

Durocs dotterbolag Duroc Rail har tecknat ett 5-årigt underhållskontrakt med rullagertillverkaren Timken.

Kontraktet innebär att Duroc Rail underhåller och renoverar rullager, så kallade TBU:er, för främst malmvagnar. Kontraktet löper över 5 år med start årsskiftet 2012/13 och beräknas initialt uppgå till cirka 20 miljoner kronor totalt.