Vectura ska hitta rätt väg för tunnelbana till Nacka

Foto: Christer Wiik

Vectura ska på uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik undersöka hur alternativa sträckningar av tunnelbanans förlängning till Nacka kan påverka resandet. Vectura ska också utreda lämpliga placeringar av stationerna längs den nya tunnelbanelinjen.

Vecturas arbete utgör en del av den förstudie för tunnelbanans förlängning som redan påbörjats. I uppdraget ingår bland annat att analysera effekter på restid, tillgänglighet, resandeströmmar och hur befintlig infrastruktur avlastas. Det ingår även att analysera en betong- respektive bergtunnel för passage av Strömmen, en sträckning som gör det möjligt att byta till grön linje och en ostlig sträckning som samlokaliseras med vägförbindelse. Vectura arbetar parallellt med ett uppdrag för Trafikverket där man ser över tänkbara åtgärder i hela transportsystemet i östra Stockholm.Ostsektorn, med de båda kommunerna Nacka och Värmdö, är ett av Stockholmsregionens mest expansiva områden. Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun har gemensamt beslutat att genomföra en förstudie kring utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka. Förstudien som helhet ska bland annat resultera i en föreslagen sträckning, trafikering, och depåläge. Konsekvenserna med att förlänga tunnelbana ska beskrivas liksom möjligheter till finansiering.