Alstom tar 2-års kontrakt med turkiska Statens Järnvägar

Foto: Alstom

Alstom har tecknat ett kontrakt värt cirka 22.3 miljoner Euro med turkiska Statens Järnvägar, TCDD. Kontraktet gäller underhållstjänster på 12 höghastighetståg och löper under två år.

Tågen går i kommersiell trafik mellan Ankara och Eskisehir, sedan 2009,  en sträcka på 245 kilometer, samt mellan Ankara och Konya, med distansen 310 kilometer. Snabbtågen förväntas köras 10 miljoner mil under de två åren som avtalet gäller. Underhållet kommer att utföras på TCDD:s underhållsdepå i Ankara.

Kontraktet omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll, dagliga kontroller samt daglig inre och yttre rengöring. Kontraktet gäller även tyngre underhåll samt reparationer av eventuella skador under drift.