Alstom och Promelectronica i samarbete

Alstom och Promelectronica har beslutat att ingå ett partnerskap inom signalsystem för den rysska marknaden. De pågående diskussionerna gör att parterna tror att det borde vara möjligt att skapa ett joint venture före utgången av 2011.

Med bas i Moskva, skulle detta gemensamma företag vara till 51 procent ägt av Alstom och 49 procent av Promelectronica. Det gemensamma företaget skulle distribuera Alstoms och Promelectronicas befintliga sortiment och skulle också gemensamt utveckla nya produkter.

Syftet skulle vara att täcka alla behov inom området för signalsystem för järnväg med fokus på både ombord- och markutrustning. Produkterna kommer att tillverkas i de båda företagens befintliga anläggningar.