Metrolink bygger järnvägsövergångar för 7,8 miljoner dollar

Foto: Metrolink

Kaliforniens transportkommission, CTC, har godkänt anslag på 7.8 miljoner dollar i ett projekt för att förbättra säkerheten vid fem järnvägsövergångar i delstaten. CTC har beslutat att fördela pengar ur fonden "Highway Crossing Safety Account" vid sitt månadsmöte i september.

Det är företaget Metrolink som kommer att genomföra säkerhetsförbättringar vid de utvalda korsningarna. Åtgärderna omfattar breddning av vägbanan, nya automatiska grindar, trottoarer, räcken, automatiska grindar för gående samt trafiksignaler.

I staden Moorpark kommer Moorpark Avenue Grade Crossing att få 4.8 miljoner dollar. Arbetet är planerat att inledas under slutet av sommaren 2013. Avsättningar för säkerhetsförbättringar i Grandview och Sonora Avenue är projekterade till 580 000 dollar vardera. I Los Angeles kommer korsningen Branford Street att få 1,3 miljoner dollar.