Harsco säkrar order på totalt över 85 miljoner dollar

Foto: DJ Sturm

Beställningarna innefattar, i skarpt konkurrensläge, Harscos första försäljning av tåg för rälsunderhåll till Italien, Det handlar om specialdesignad utrustning som kommer att användas för att bygga och underhålla en ny tunnelbanelinje i Milano. Detta underhållståg har konstruerats speciellt för smala passager och de skärpta krav som numer är vanligt förekommande i hela Europa. Tågen kan användas i olika konfigurationer vilket ger flexibilitet för kunden och maximal effektivitet när det gäller slipoperationer på räls, baserat på antalet sliphuvuden som används.

Enheterna kommer att byggas i Harsco Rails amerikanska produktionsanläggningar och är planerade för leverans under 2014 och 2015. Under tiden kommer Harsco tillhandahålla och driva rälsunderhåll på kontrakt. I Harscos kontrakt ingår även långsiktigt underhållsstöd.

Harsco har också säkrat nya order i Indien för en multifunktionell spårunderhållsmaskin som används för att uppgradera befintliga spår med räls och fästanordningar. De nya enheterna ska levereras i början av 2014. De kommer att adderas till en befintlig flotta av sju rälsunderhållståg redan ägs och drivs av Indiska järnvägen och som har använts för att förbättra kvalitet, prestanda och säkerhet i det Indiska järnvägsnätet.

Slutligen har Harsco säkrat en flerårig förlängning och utvidgning av sitt pågående kontrakt i Storbritannien under vilka Harsco driver och underhåller en flotta av Harsco-byggda automatiska ballastmaskiner på uppdrag av Network Rail. Den senaste ordern förlänger Harscos kontrakt till mitten av 2015 med option på ytterligare två år. Den automatiska ballastmaskinen har utvecklats som ett alternativ till traditionella metoder för att återställa spårets vertikala och laterala justering och injicerar pneumatiskt ballasten under slipers för att positionering rälsen med en noggrannhet av 1,0 mm utan att behöva röra tidigare packad ballast.

– Dessa order är strategiskt viktiga, inte bara när det gäller att utvidga långsiktiga relationer inom vår befintliga kundbas, men också för utbyggnaden av vår globala närvaro, kommenterar Harsco Rails vd Scott W. Jacoby,