Startskott för Israels längsta tunnel

Israel har börjat bygga den längsta tunneln i landet som ett led i bygget av en höghastighetsbana mellan Jerusalem och Tel Aviv, landets två största städer. Restiden mellan städerna skulle bli 28 minuter.

Den dubbelspåriga tunneln blir 11,5 kilometer lång och kommer att borras fram med hjälp av två gigantiska tunnelborrningsmaskiner. Totalt blir banan 56 kilometer.

Passagerarflödet beräknas bli 15000 personer dagligen och 4 miljoner om året.

Projektet omfattar totalt fem tunnlar och 10 broar, bland annat Israels längsta bro, på 1,25 kilometer.