Planer för tre tunnelbanelinjer för Tel Aviv presenterades

Israels hittills enda tunnelbanelinje i hamnstaden Haifa. Foto: Wikimedia, Grand Parc

Israels nationella infrastrukturkommitté har lagt fram konkreta planer för bygget av ett tunnelbanenät med tre linjer i Tel Aviv. Linjerna kommer att täcka stor-Tel Avivs- området inklusive städerna Lod, Ramla och Rehovot i söder, Ra’anana och Kfar Sava i norr och Petakh-Tikva i öster.

Detta tunnelbanenät på 145 kilometer, som tillkännagavs för första gången i december 2018, kommer att byggas utöver det regionala järnvägsnät som just nu håller på att ta form.

Planeringen kommer att vara klar i slutet av 2020. Linjenätet, som förväntas omfatta 100 stationer, berör ansvarsområden för 23 lokala myndigheter.

Planerna för den öst-västra M2-linjen, som kommer att förbinda Holon och Petakh-Tikva och den norra delen av nord-sydliga linjen M1, kommer snart att överlämnas till de olika planeringskommittéerna. Nationella infrastrukturutskottet räknar med att byggverksamheten startar senast 2030, men datumet har beskrivits som alltför ambitiöst med tanke på projektets omfattning.

Linjen M1, som förväntas bli 44 kilometer lång, byggs från Holon till Rehovot med 31 stationer, inklusive stopp vid Tel-Giborim, Asaf Harofe medicinska centrum, Weitzmann Institute, Kaplan medicinska centrum och Bilu centrum.

Den halvcirkulära linjen M3 förväntas bli 38 kilometer lång och går från Hertzliya till Bat-Yam med 24 stationer inklusive Pi-Glilot, Asuta Ramat Hakhayal medicinska center, Sheba medicinska centrum och Yoseftal. Projektet beräknas officiellt kosta 45,1 miljarder dollar.