Green Cargo förbereder försäljning av Hallsbergs Terminal AB

Foto: Peter Lydén

Green Cargo och Hallsbergs kommun är överens om att inleda en försäljningsprocess av det gemensamma bolaget Hallsbergs Terminal AB. Arbetet blir ytterligare ett steg på Green Cargos inslagna bana att fokusera på och vidareutveckla kärnverksamheten: godsjärnvägen.

Hallsbergs Terminal är idag en av de ledande logistikaktörerna i Mälardalen med tredjepartslogistik och kombiterminalen i Hallsberg. Green Cargo och Hallsbergs kommun har utvecklat verksamheten sedan starten 2001. Green Cargo är majoritetsägare med två tredjedelar av bolaget och kommunen äger den resterande tredjedelen.

– ­Green Cargos mål att etablera en kombiterminal och en effektiv tredjepartslogistik i Hallsberg är uppfyllt och vi inleder nu en försäljningsprocess av verksamheten till en aktör som kan vidareutveckla den. En försäljning stärker ytterligare vår möjlighet att fokusera på vår framtida verksamhet där godsjärnvägen är kärnan, säger John Klint, Affärsutvecklingsdirektör på Green Cargo.