Trafikverket skriver avtal med Metric Power

Foto: Christer Wiik
Trafikverket skriver ett omfattande ramavtal med Norrköpingsföretaget Metric Power Systems gällande avbrottsfri kraft, sk UPS-system, för landets järnvägsnät. Avtalet kan enligt Trafikverkets prognoser värderas till 19 miljoner kronor och löper över tre år med möjlighet till en tvåårig förlängning.
– Detta är det i särklass största ramavtal vi skrivit. Att teckna ett sådant här kontrakt är en milstolpe för Metric Power Systems och innebär stora möjligheter att utveckla vårt bolag, säger Mikael Weléen, vd för Metric Power Systems.Avtalet innebär att Trafikverkets underentreprenörer kommer att hänvisas till Metric Power Systems produkter när det gäller UPS-system.