Prorail varnar för brist på elenergi i Nederländerna

Nederländskt dubbeldäckartåg från järnvägsoperatören NS på stationen i Amsterdam. Foto: Wikipedia, kredit: Willem 90

Nederländernas ledande infrastrukturföretag Prorail har 2100 kilometer elektrifierat linjenät till sitt förfogande.

Prorail säger emellertid att företaget har upptäckt 60 flaskhalsar inom landets strömförsörjning.

 - Nu behövs det fler transformatorstationer och transformatorer med kablar, som har betydligt högre kapacitet än de nuvarande för att man ska kunna anpassa linjenätet till framtida trafikmönster, påpekar Prorail.

I februari planerar den nederländska regeringen att starta med 10-minuters intervallservice i större nederländska städer fram till 2040, vilket kommer att öka trycket ytterligare på kärnkorridorerna.

Linjen mellan Haarlem och kuststaden Zandvoort aan Zee lider redan av de negativa effekterna av otillräcklig elektrifieringsinfrastruktur. Normalt kör två tåg per timme i varje riktning.  Nu behövs det en höjning till fyra tåg per timme vid topptider.

Formel 1-motorsport vill återvända till tävlingsbanan i Zandvoort år 2020 och mer än 300 000 människor förväntas åka till det tre dagar långa evenemanget med tåg. Prorail säger att elektrifieringssystemet inte kommer att klara mer än fyra tåg i timmen.

Nederländerna är Europas mest tätbefolkade stat. Förra månaden varnade Dutch Railways (NS) för att landets linjenät står inför allvarlig kapacitetsknapphet fram till 2027, om det inte görs ytterligare infrastrukturförbättringar.