Persontågens punktlighet sämsta på sex år

Graf: Trafikverket

Under 2018 kom 893 850 av 997 396 planerade persontåg till sin slutstation i rätt tid, vilket innebär en punktlighet för helåret på 87,8 procent. Utfallet är 2,5 procentenheter lägre jämfört med 2017.

– Helt klart har vi under året som bransch inte lyckats leva upp till resenärernas och godstransportköparnas förväntningar om en punktligare järnvägstrafik. Det finns många förklaringar, men inga ursäkter, säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafikledning på Trafikverket.

Det har aldrig varit så många som rest med tåg som nu. Det har aldrig gått så många tåg som under 2018. Och det har aldrig i modern tid satsat mer på tågtrafik än just nu.

2018 var ett exceptionellt år där en lång, kall och snörik vinter på kort tid övergick till den varmaste sommaren i mannaminne. Under samma år slogs rekord för snödjup, 175 cm på sträckan mellan Sundsvall och Härnösand, och rekord för antalet rapporterade solkurvor och tågstörande bränder. Ytterligare en bidragande orsak, främst under sommarmånaderna är det allt mer intensiva arbetet med att rusta, modernisera och bygga ut järnvägen. Vid många av dessa arbeten är framkomligheten på järnvägen begränsad.

Punktligheten låg under nästan hela 2018 på en lägre nivå än under föregående år. Under november och december, förbättrades dock punktligheten och för december blev den 91,4 procent, vilket är det bästa resultatet för en decembermånad sedan 2014.

– Trafikverket rustar, moderniserar och bygger ut järnvägen för att möta den ökade trafikmängden, säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområdet Trafikledning på Trafikverket. Under 2018 gick nästan en miljon persontåg och det blir ännu fler framöver. I sommar blir det stora underhållsprojekt för att få en robustare anläggning. Dessutom ökar vinterberedskapen ytterligare med fler fordon för snöröjning.