Sundsvall satsar sju miljarder på infrastruktur

Foto: Sundsvall Logistikpark

Så gott som hela Sundsvall är en stor byggarbetsplats just nu. Det investeras nästan sju miljarder bara på infrastruktur. Sundsvalls kommun, Region Västernorrland, Sundsvall Vatten och Trafikverket är fyra av som satsar i kommunen, vars mål är att öka framkomligheten på E14 och E4, utveckla godstransporterna på järnvägen. Det rapporterar Sundsvalls Tidning.

När Per-Henrik Fräjdin, planerare på Trafikverket Region Mitt, summerar alla kommande investeringar man gör i Sundsvall landar de på nästan fem och en halv miljard kronor.

– Det är mycket i våran värld med, även om vi vet att det är dyrt att bygga infrastruktur. Så ja, det är mycket pengar, säger Per-Henrik Fräjdin till tidningen.

Det stora projektet för kommunen är etableringen av logistikparken vid Tunadals hamnområde.

– Det är en gigantisk investering för kommunen. Det har tagits ett beslut i kommunfullmäktige på 448 miljoner. I anslutning till logistikparken ska dessutom en ny containerhamn för cirka 300 miljoner byggas, där Sundsvalls hamn går in med pengar. Skulle vi summera alla investeringar som kommunen gör de kommande åren så hamnar vi alla gånger över en miljard på bara infrastrukturområdet.