Gods på järnväg ökar i Sundsvall

Foto: Sundsvalls kommun

Nu har det gått ett år sedan kommunen tog över kombiterminalen i Sundsvall. Mer gods fraktas på järnvägen. Resultatet är 2600 färre lastbilar och 2500 ton mindre koldioxidutsläpp.

Sundsvalls kommun tog över kombiterminalen i Sundsvall första juli 2015.

Järnvägstransporterna till och från kombiterminalen har ökat med 30 procent det senaste året i jämförelse med året innan, vilket innebär 2500 ton mindre koldioxidutsläpp och 2600 färre lastbilar på vägarna.

Godståget som går till Göteborg tur och retur fem dagar i veckan är fullbokad. Kombiterminalen kan, förutom Göteborgspendeln, ta emot ett fåtal godsvagnar till per dag och sedan är terminalen full.

- Vi vet att det är väldigt mycket långväga gods som fraktas till Sundsvall på lastbil. Det finns en stor potential att öka godsvolymerna på järnväg bara infrastrukturen tillåter det. Skulle fler godståg vilja köra in på terminalen hindrar det andra tåg, även persontåg att komma fram. Därför måste terminalen flyttas, säger Marie Israelsson, marknadsansvarig på Sundsvall Logistikpark AB.

I logistikparken kommer kombiterminalen att ligga nära containerhamnen och där kunna ta emot fler godståg än den befintliga terminal som används idag. Utbyggnaden är en nödvändig åtgärd för att kunna transportera gods hållbart till regionen. När en lastbil har kört 2 mil har den redan hunnit släppa ut 1 kg koldioxid. Ett godståg kommer däremot 900 mil innan det har släppt ut 1 kg koldioxid. Det ”ryms” cirka 30 lastbilar på ett godståg.

Sundsvall Logistikpark har nyligen gett Sandahls Goods & Parcel i uppdrag att driva kombiterminalen från 1 oktober i höst. De ska också vara med i utvecklingen av den nya terminalen i logistikparken.