Bekämpar laviner kring Malmbanan

Malmbanan. Foto: Wikipedia

Nu när snön faller är det dags för systemet som förebygger laviner vid Nuoljafjället att börja jobba igen. Sedan slutet av 2013 har systemet effektivt minskat risken för laviner i området. Cirka 15 förebyggande lavinsprängningar genomförs per säsong.

Vid Nuoljafjället mellan Abisko och Björkliden uppstår ofta laviner som kan ställa till svårigheter för trafiken. I området går väg- och tågtrafiken vid branta bergväggar, vilket ökar risken för laviner. Ett flertal laviner har genom åren satt stopp tågtrafiken. Ett tågstopp får stora konsekvenser eftersom cirka 33 procent av Sveriges godstrafik går på Malmbanan.

– Målet är att en lavin som når väg och järnväg aldrig ska inträffa. Förebyggande lavinbekämpning innebär att kontrollera snölager istället för att behöva hantera en stor lavin, säger Peter Wikström, projektledare Drift och Underhåll Norra Malmbanan.

Sedan slutet av 2013 finns ett system i Nuoljafjället som ska förebygga laviner. Antalet lavinbekämpningar per säsong varierar beroende på snödjup, temperatur, vindar och nederbörd.

Periodvis utförs flera sprängningar under samma dygn och ibland kan det gå veckor emellan. Svenska turistföreningen, STF, utför sprängningarna på uppdrag av Trafikverket. STF har personal med kompetens att läsa av snö och se när det finns risk för lavin. I sina beslut har de också hjälp av en väderstation på Nuoljafjället där all väderdata finns.

Systemet för lavinsprängning består av stålrör som är fastmonterade på fjället och som genom slangar fylls med en explosiv gas med propan och syre. Vid lavinrisk fjärrutlöser STF kontrollerade sprängningar i ett tidigt skede så att inte stora snömassor hinner byggas upp.

Sprängningarna utförs vanligen mellan 05.30 och 07.30 för att inte störa tågtrafiken. Men även andra tider kan förekomma vid akuta lägen. Vid sprängning stängs Malmbanan och E10 av. Via en SMS-tjänst kan närboende och företag få information om när lavinsprängningarna genomförs.