Stora frågetecken kring olyckan på Stora-Bält

Ett tåg av samma typ som persontåget i olyckan. Foto: Leif Jørgensen

Nu fortsätter utredningen om vad som förorsakade olyckan på järnvägsbron över Stora-Bält och som krävde åtta människors liv. Spekulationerna kring huruvida den våldsamma stormen Alfrida vad en bidragande orsak till katastrofen fortgår.

Danska Berlinske Tidene har frågat Jakob Mann, professor i vindenergi vid Danmarks Tekniska Universitet, DTU, om sannolikheten för att vinden, som mätte 21 sekundmeter vi olyckstillfället, kunde ha flyttat på lasten. Hans svar är ett entydigt nej. En så tung last kan omöjligt rubbas av den aktuella vindstyrkan. Den lossnade trailern skar som en kniv tvärs igenom passagerarvagnarna och endast 20 centimeter ovanför lokförarens huvud.

Arbetet med att klargöra olycksförloppet är baserat på två scenarier av olyckan där åtta personer förlorade sina liv. Detta berättar utredaren Bo Haaning, som ansvarar för utredningen av sammanstötningen mellan ICL 210 och godståget från DB Cargo, för Berlinske Tidene.

Medan haverikommissionen redan på onsdagen meddelade att olyckan förmodligen förorsakats av en tom lastbilstrailer som blåste av frakttåget och att det därefter inträffade ett blixtnedslag i trailern. Men, säger Bo Haaning, händelsernas ordningsföljd inte är klarlagd. Det är en stor mängd arbete som olycksutredarna står inför för att beskriva hela händelseförloppet.

– Det är uppenbart att en släpvagn saknas på godståget och att den har drabbats av ett blixtnedslag, men i vilken ordning händelserna har utspelats vet vi ännu inte, säger Bo Haaning.