Tyska regeringen oroad över hur Deutsche Bahn sköts

Deutsche Bahns ICE-tåg 411 på väg till München. Bilden andas av frid och fröjd, men tågoperatörens ledning kritiseras av tyska regerinen, som kräver omstrukturering. Foto: Deutsche Bahn AG-Jochen Schmidt

Sekreteraren i tyska Transportministeriet, Enak Ferlemann har uppmanat Deutsche Bahn, DB, att lägga fram ett förslag till en reviderad affärsstruktur som kan höja DB:s prestationsnivå.

Ferlemann som uttalade sig i tidningen Welt am Sonntag sade att han förväntar sig att de första förslagen läggs fram i januari, och att DB AG: s styrelse presenterar ytterligare detaljerade förslag i mars 2019.

Ferlemann, som innehar den federala regeringens järnvägsportfölj, sa att "vi är oroade över hur DB:s styrelse sköter järnvägen".

Situationen är, enligt Ferlemann, otillfredsställande.

- Järnvägen måste omstruktureras, sade han.

Ferlemann hänvisade till dålig prestanda i form av sena eller helt inställda tåg. Det handlar också om en rad andra företeelser som har förargat miljoner resande under de senaste månaderna. Även strejker, som drabbat passagerare inom fjärr- och regional tågtrafik under december, verkar ha gjort slut på regeringens tålamod.

Ferlemann uppgav att han förväntade sig att DB:s förvaltningsstrukturer kommer att stramas upp och att de många olika delarna och avdelningarna av verksamheten kommer att slås samman.

- Det måste bli slut på revirtänkandet. Informationskanalerna från koncernens lägre nivåer och uppåt måste förbättras.

Enligt Ferlemanns uppfattning är det DB:s ledning som är ytterst ansvarig för dessa fel.

Enligt tidningen Welt am Sonntag låg punktligheten i november 2018 inom tysk fjärrtrafik på historiskt låg nivå av 70,4 procent, samtidigt som cirka 20 procent av bansträckorna för fjärrtågen inte var klara för användning på grund av underhåll, brobyggen eller reparationer".

DB: s styrelse vill enligt uppgift ha cirka 4 miljarder euro för att kunna genomföra kvalitetsförbättringar, samtidigt som DB:s VD Richard Lutz varnar för en vinstminskning på 3 miljarder euro under de närmaste fem åren.