Byggstart för Lommabanan

Foto: Trafikverket

Nu inleds byggandet för att det ska vara möjligt att åka tåg på Lommabanan. I december 2020 öppnar Lommabanan för persontåg.

– Det känns väldigt bra att vi nu är framme vid byggstarten av Lommabanan. Vi har jobbat länge med ett förberedande arbete och pusselbitarna har fallit på plats efter hand. Nu börjar vi själva byggskedet där vi kommer jobba intensivt för trafikstart i december 2020, säger Olof Fredholm, projektledare på Trafikverket.

Ombyggnaden av Lommabanan kommer ske i olika steg. NRC Group, entreprenören som bygger, inleder arbetet i Furulund i början av december. Där ska det byggas en plattform till en ny station och två nya gång- och cykeltunnlar under järnvägen. Därefter byggs stationen i Lomma under våren 2019. För att persontrafik ska kunna köra på banan behöver även ett nytt mötesspår byggas, det görs i Stävie under sommaren 2020.