Railcare sköter snöröjning åt Trafikverket

Foto: Railcare

Trafikverket har beslutat att utlösa option för två tilläggskontrakt avseende snöröjning som Railcare har med Trafikverket. Ordervärdet är cirka 48 miljoner kronor under perioden och avser arbeten som utförs till och med 2020-05-01.  

Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser längs det svenska järnvägsnätet.

– Det är glädjande att Trafikverket valt att förlänga pågående snökontrakt. Railcare har en god relation med Trafikverket som utvecklats under flera år och denna förlängning bekräftar samarbetet och ger oss en god intäktsström fram till och med 2020. Vi är fortsatt mycket stolta att våra snömaskiner fortsätter arbeta under vinterhalvåret på strategiskt viktiga platser för Sveriges infrastruktur, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group.