Brist på kvinnliga tågreparatörer i Skåne

Foto: EuroMaint

EuroMaint behöver fler tågreparatörer och söker speciellt kvinnor, men det är ont om kvinnor inom yrket.  Därför anordnar Arbetsförmedlingen i Malmö en speciell rekryteringsträff på för de kvinnor som vill veta mer om yrket, utbildnings- och anställningsmöjligheter. För att jobba som underhållsreparatör krävs en teknisk utbildning eller motsvarande inom el, mekanik eller fordon. Som reparatör ingår man i ett arbetslag och det krävs även viss nivå på svenskan för att man ska kunna utföra arbetet.

Det är andra gången Arbetsförmedlingen och Euromaint riktar en rekryteringsträff sig speciellt mot kvinnor. Branschen är fortfarande mycket mansdominerad och Arbetsförmedlingen jobbar aktivt med att tillsammans med arbetsgivarna utjämna könsfördelningen inom yrkena.