Uppgraderar spåren mellan danska Aarhus och Langå

Foto: Banedanmark

När spåret mellan Aarhus och Langå förnyas under 2021, blir linjen uppgraderad som höghastighetsbana. Banan är sliten och måste bytas ut. Samtidigt genomförs en uppgradering så tågen i framtiden kommer att kunna köra snabbare på banan. Det gör det lättare för tågen att hålla tidtabellen och minska restiden på sträckan.

– Ombyggnaden är nödvändig och kommer med nya banor, ökad  passagerarekomfort samt  att tågen kom i tid skapar en bättre reseupplevelse. Med uppgraderingen öppnar vi även för att tågen kan köra snabbare , säger Steen Neuchs Vedel, chef för Rail Net Danmark.

Den första fasen är nedmonteringen av tre järnvägskorsningar vid Haarvadbro, Lerbjergvej och Bidstrupvej i Favrskov kommun. Genom att stänga korsningar och bygga planskilda ersättningar gör det möjligt för tågen att komma fram snabbare. Under sommaren 2020 börjar arbetet med att flytta fiberkablar, som idag ligger i spåret. Genom att flytta kablarna bort från spåret minimeras risken för att gräva av kablar under arbetet och det innebär också att kunna arbeta med kablarna utan att störa driften av tåget.

Under 2021 kommer det stora arbetet med att byta ut räls, sliprar och ballast på en 42 kilometer lång sträcka. Projektet inleds vid påsk och kommer att sträcka sig fram till hösten 2021. Här kommer det att finnas längre perioder när endera eller båda spåren blir stängda för trafik.