GE levererar 12 lok till Moldavien

Moldaviskt tåg färdas mellan Chisinau och ukrainska hamnstaden Odessa. Foto: Wikimedia, kredit: Donor

Moldovan Railways (CFM) tecknade ett kontrakt på 45 miljoner euro med General Electric Transportation den 6 november för 12 stycken diesellokomotiv i Evolution Series.

Leveransen av 2,98 MW lokomotiv förväntas starta i början av 2020. Kontraktet omfattar även modernisering av CFM: s depå i Moldaviens huvudstad Chisinau.

Det mesta av person- och godstrafiken i Moldavien sker via vägar och järnväg.

Ordern, som ingår i CFM:s omstrukturerings- och moderniseringsprogram, och som uppgår till 110 miljoner euro, samfinansieras av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska unionens grannskapsinvesteringsfacilitet (NIF).