NRC Group ser stark tillväxt

Foto: NRC Group

NRC Group visar under ytterligare ett kvartal goda resultat. Under det tredje kvartalet blevdessutom företagets vision om att bli Nordens ledande järnvägsentreprenör verklighet. Förvärvet av VR Track Oy i Finland gör NRC Group till Nordens största entreprenör inom underhåll, nybyggnation och upprustning av järnvägsrelaterad infrastruktur.

Under det tredje kvartalet hade NRC Group intäkter på 851 miljoner norska kronor – en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år. EBITDA var 72 miljoner miljoner norska kronor, justerat för förvärvskostnader. Det motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,4 procent.

Medan den norska enheten visar god tillväxt och stark resultatförbättring har man i Sverige fått genomföra åtgärder i dotterbolaget SBB för att förbättra lönsamheten. Ledningen har bytts ut och man har gjort en översyn av de projekt SBB haft i sin portfölj.

– Vi hade ett mycket bra kvartal i Norge med hög aktivitet och god produktion. NRC Group i Sverige levererar också bra, bortsett från SBB som avviker. När vi nästa år får in VR Track i vår svenska enhet kommer vi bli ännu starkare, framför allt inom underhåll, och vi kommer att vara väldigt bra positionerade för den kommande tillväxten vi ser i Sverige, förklarar Øivind Horpestad, koncernchef för NRC Group.

– Vi har jobbat för fullt med förvärvet av VR Track under kvartalet. Vi blir Nordens klart största företag inom konstruktion och underhåll av järnvägsinfrastruktur, något som varit vår uttalade vision sedan vi grundade NRC Group. Vi blir fler än 2 450 medarbetare varav ett stort antal har specialkompetens. Vidare har vi en proformaomsättning senaste 12 månaderna på 6,2 miljarder miljoner norska kronor och en proformaorderbok på mer än sju miljarder miljoner norska kronor fördelat på Norge, Sverige och Finland. Vi tar därmed ett kraftigt grepp om den nordiska marknaden. Med förbättrad konkurrenskraft lägger vi grunden för vidare tillväxt, säger Øivind Horpestad.

– Vi tror starkt på en kraftig marknadstillväxt framöver. Det totala underhållseftersläpet av järnväg i Norge, Sverige och Finland beräknas till drygt 50 miljarder miljoner norska kronor. Myndigheterna i Norge, Sverige och Finland satsar kraftigt på infrastruktur och samlat finns det planerade investeringar på mer än 50 miljarder miljoner norska kronor årligen i de tre länderna vad gäller järnväg de kommande tio åren. Dessutom kommer betydande investeringar att göras för spårvagns- och tunnelbaneutbyggnad i alla tre länder. Vi har nu en helt unik position i Norden och är övertygade om att det kommer ge resultat redan under 2019, fortsätter Horpestad.