EU-kommissionen inför nytt stödsystem för godstransporter på järnvägen

Europeiska kommissionen har godkänt ett finansiellt system för att uppmuntra modalskifte från väg till järnvägen när det gäller godstransporter till och från belgiska hamnar. Foto: Antwerpens hamn.

Europeiska kommissionen har godkänt ett statligt stödsystem vars syfte är att främja modal överföring av godstransporter från vägar till järnvägen och inre vattenvägar, till och från belgiska hamnar.

Stödet, som uppgår till 70 miljoner euro, betalas ut fram till oktober 2023 till järnvägsoperatörer och pråmkonsolideringsterminaler per tåg eller per container. Detta är utformat för att täcka de extrakostnader som uppstår i samband med modala överföringar och sammankopplingar av fraktvolymer.

Beslutet om att införa stimulerande incitament den 24 oktober var enligt EU-kommissionen nödvändigt eftersom det gällde att främja mindre förorenande transportsätt och uppnå minskning av trafikstockningar.