Tågen i Skåne försenade 8 113 timmar

Foto: Christer Wiik

Punktligheten i tågtrafiken slår nya bottenrekord. Både fjärrtågen och regiontågen har de sämsta siffrorna någonsin för sena och inställda tåg. I Skåne är vart femte Öresundståg och vart tionde Pågatåg sent. Oktobersiffrorna blir ännu sämre. Det redovisar HD med färsk statistik från Trafikanalys och Skånetrafiken.

Enligt Skånetrafikens siffror var punktligheten under årets nio första månader 81 procent. Det innebär att vart femte tåg är försenat. Öresundstågens punktlighet var 85 procent i september. I september förbättrades punktligheten för Pågatågen jämfört med sommarmånaderna. Pågatågens punktlighet var 90 procent i september.