VR-teknik revolutionerar utvecklingen av nya järnvägsprojekt

Bild: Norconsult/Baezeni

Interaktiv spelmiljö etablerar ny standard

När Norconsult skulle rita den nya Ulriken-tågtunneln utanför Bergen i Norge kunde man minska riskerna betydligt genom att använda avancerad teknik för att designa järnvägens signalsystem. Norconsult ville försäkra sig om att skyltar och signaler fungerade som avsett och man använde därför 3D-modeller och VR-spel under utformningen av tunneln för att förebygga eventuella problem. Den interaktiva spelmiljön har etablerat en helt ny standard för smidiga flöden med utvärderingar, valideringar, optimeringar och godkännanden.

– Ett av de största administrativa hindren för ett järnvägsprojekt är godkännandet av skylt- och signalsystemet, något som är kritiskt för säkerheten. Det absolut svåraste med ett järnvägsprojekt är just att få signalsystemet godkänt, menar Thomas Angeltveit, BIM-koordinator på järnvägsgruppen på Norconsult. Om lokföraren missar en signal – och kör för långt eller inte kan stanna i tid – stängs hela järnvägsnätet ner.

Lokförarna provkörde på det virtuella spåret under övervakning av civilingenjörer som noterade eventuella problem eller avvikelser med placeringen av skyltar och signaler.

– När man befinner sig i den virtuella världen känns det som om man är där på riktigt, menar Angelveit. Och det är en stor fördel när man ska söka godkännande för något som ännu inte finns. Ingenjörerna använde en interaktiv process för att förfina och optimera signalsystemet. Genom att samarbeta med lokförarna fick man en bättre förståelse för hur de tänkte, fortsätter han. Vi kunde ta med oss deras erfarenheter av hur det är att köra ett riktigt tåg i vårt utvecklingsarbete.

Kombinationen av BIM, VR och spelteknik har varit extremt lyckad och Norconsult kom nyligen på tredje plats i infrastrukturkategorin i Autodesks AEC Excellence Awards för 2017.

Tack vare framgångarna med Ulriken-tunneln har Norconsult gjort VR-spelifiering till en standardmetod på alla sina järnvägsprojekt för att optimera utformning och förenkla godkännandeprocessen av signalsystemen. Företaget håller också på att undersöka nya användningsområden för tekniken. På ett spårvägsprojekt i stadsmiljö använder Norconsult VR-spelet till att få feedback från spårvagnsförare om utformningen av cykelbanor och specialfiler för utryckningsfordon. Även kunder använder numera spelmiljön när de presenterar projekt för ledningsgrupper och myndighetspersoner. Med hjälp av VR-teknik har det blivit mycket lättare att få stöd och godkännanden för olika projekt.