Utvecklar utredningsverksamheten för spår- och järnväg

Norconsult tar tre nya utredningsuppdrag inom järnväg. Foto: Norconsult

Norconsults spår- och järnvägsteam har vunnit tre nya uppdrag inom utredning, vilket möjliggör nästa steg i utvecklingen för gruppen. Det första utredningsuppdraget omfattar en åtgärdsvalsstudie av Emmaboda bangård, som i korthet handlar om att möjliggöra för Kalmar- och Karlskronatågen att angöra Emmaboda station samtidigt på var sida om mittplattformen. Det andra utredningsuppdraget omfattar en ny gränskontrollplats i Malmö närområde där Norconsults utredare ska hitta platser och utforma av dessa för mer permanenta gränskontroller av ankommande persontåg.

Det tredje uppdraget är nytt stickspår i Jonsered där utredningen handlar om att kunna frigöra plats för fler tågspår i Lerum, samt att hitta en lämplig plats för ett nytt uppställningsspår i Jonsered.

Utredningsverksamheten har varit grunden för järnvägsteamet i Malmö sedan starten 2016. De nya uppdragen möjliggör nästa steg i utvecklingen i och med rekryteringen av nya utredare. Irma Sjölin, utredningsledare för Järnväg på Norconsult är stolt och glad över de nya uppdragen.

– Vi har satt ihop ett starkt team bestående av våra bästa utredare både inom väg- och järnväg, säger Irma. De nya utredningsuppdragen visar på att vi har en hög kompetens och många goda referenser inom såväl infrastruktur som samhällsplanering, fortsätter hon.