Norconsult bäst på BEST-K

Norconsults järnvägsteam har komplett tjänsteutbud för bana, el, signal, tele, kanalisation. Foto: Norconsult

Nu kan Norconsults Spår- & Järnvägsteam stoltsera med ett komplett tjänsteutbud av BEST-K, bana, el, signal, tele, kanalisation.

– Detta har varit en viktig milstolpe för oss från start och det känns jättekul att vi äntligen har nått målet, säger gruppledare Mats Lithner.

Norconsults Spår & Järnvägsteam har genomgått en stor tillväxtresa sedan man började bygga upp kompetensen i bolaget under 2016. Under åren har man lyckats rekrytera fler och gått från en till femtio personer med spridning över hela landet. Under våren har man dessutom blivit kompletta inom BEST-K genom flera lyckade rekryteringar inom kontaktledning och bana.

– Detta har varit en viktig milstolpe för oss sedan starten och det känns jättekul att vi äntligen har nått målet, säger gruppledare Mats Lithner. Nu finns all kompetens inhouse och vi kan erbjuda en bättre helhet för våra kunder. Genom det hoppas vi kunna ta oss an större och mer komplexa uppdrag, fortsätter han.

Nästa steg blir att bygga upp kompetensen inom BEST-K underifrån, där seniora medarbetarna lär upp de juniora.

– Det är ett bra och hälsosamt sätt för oss att växa och kompetensutveckla vårt team. Vi gör oss mindre beroende av underleverantörer och kan arbeta i fler tvärfackliga uppdrag där såväl väg, landskap, miljö och geoteknik är med.