Trafikverket ökar säkerheten på Västra stambanan

Foto: Trafikverket

Mellan fredagen den 19 oktober klockan 22.00 och måndagen den 22 oktober klockan 05.00 stänger Trafikverket av Västra stambanan mellan Södertälje hamn och Tumba. Det görs det för att kunna utföra underhållsarbeten i Rönninge och i Tumba.

Trafikverket förstärker tunneltaket i västra Rönninge eftersom taket i de tre tunnlarna är i behov av renovering. Innan helgavstängningen kommer taket i tunnlarna tvättas. Under arbetet kommer gång- och cykelvägen mellan Gustavslundsvägen och Tallsätravägen, norr om den södra och mellersta tunneln att stängas av. Arbetena kan upplevas som störande för de som bor nära järnvägen.

I Tumba, vid Vattravägen, ska Trafikverket byta ut delar av järnvägen där väg och järnväg korsar varandra, en så kallad plankorsning. Järnvägsanläggningen vid plankorsningen är nedbruten på grund av olika faktorer så som ålder, hög belastning från vägtrafik och i kombination med saltning under vinterperioden.