Bättre punktlighet i augusti

Foto: Trafikverket

Punktligheten för persontågen under augusti blev 86,5 procent vilket innebär att 73 462 av 84 932 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. I slutet av månaden vände punktligheten uppåt, en trend som fortsätter i september. Det rapporterar Trafikverket

Med augustis punktlighetssiffror på bordet kan årets sommar summeras. Precis som tidigare sommarmånader har en kombinationen av ett ovanligt hett och torrt klimat i kombination med ett stort antal ban- och upprustningsarbeten inneburit ett mycket störningskänsligt system där också små förseningar snabbt fått stora följdverkningar.

Det finns dock ljuspunkter. I mitten av månaden gick flera större trafikpåverkande projekt, inte minst avstängningen av Getingmidjan, i mål som planerat. Vi ser också att punktligheten under den andra halvan av månaden vände uppåt, från 85 procent för perioden 1–15 augusti till 87,7 procenet perioden 16–31 augusti. Denna positiva trend fortsatte in i september där punktligheten för månadens 10 första dagar ligger på över nittio procent.

Under augusti visade kort- och medeldistanstågen ett något lägre punktlighetsresultat gentemot föregående månad, vilket med tanke på att segmenten tillsammans står för cirka 90 procent av det totala antalet tåg, slår negativt på totalresultatet.

Däremot förbättrades långdistanstågens punktlighetsresultat jämfört med tidigare i sommar, ökningen blev så stor som 6 procentenheter. Att flera stora arbeten på södra och västra stambanan avslutades andra halvan av augusti bedöms vara en bidragande orsak.

Högst punktlighet för en enskild dag under augusti hade söndagen 26 augusti. Av 2 154 planerade persontåg ankom 1 992 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna söndag blev därmed 92,5 procent.

Månadens lägsta punktlighet inföll onsdag 8 augusti. Av 2 797 planerade persontåg ankom 2 189 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 78,3 procent. De enskilt största orsakerna till det låga resultatet var en nedriven kontaktledning på Västra stambanan samt ett kontaktledningsfel som orsakade en brand i och omkring banvallen vid Höör.