Ny järnvägssträckning till Billund miljökonsekvensutreds

Foto: Banedanmark

Banedanmark genomför ett samråd om hur en ny sträckning till Billund kommer att påverka miljön. Banedanmark har efter samråd fortsatt sitt arbete med förslag som kommit fram i samrådet. Sex möjliga justeringar har undersökts i projektet, som nu skickas ut i ett kompletterande samråd. De möjliga justeringarna gäller för alla de ursprungliga tre förslagen till  linjedragningar. För att illustrera effekterna på miljön utförs ett kompletterande MKB-samråd.

– Den kompletterande miljökonsekvensbedömningen framhäver vissa villkor som inte inkluderades i originalet och representerar därför några utökade val för politiker som ska besluta om projektet, säger Betina Søreide Lose, sektionschef på Banedanmark.

Den kompletterande miljökonsekvensbeskrivningen innehåller ett antal justeringar:

Ändrade sluttningar på banan så att den följer närmare landskapet. Därför finns det inte längre möjlighet att köra godståg på banan i framtiden. Placering av överskottsjord nära banan. Justering av anpassning på Northern Jelling-lösningen. Skapa flera övergångar för att säkerställa bättre åtkomst över spåret samt ändringar vad gäller järnvägsbroar till vägbroar.