InnoTrans 2018 - med fokus på intelligent mobilitet

En unik egenskap hos InnoTrans är dess utomhus- och utställningsområde, där allt från tankvagnar till höghastighetståg visas på 3 500 meter järnvägsräls. Foto: Innotrans

Mellan den 18 till 21 september 2018, startar järnvägsbranschens ledande mässa InnoTrans.

Portarna öppnas först för fackbesökare och press. För denna grupp är mässan öppen dagligen från 09.00 till 06.00. För alla övriga besökare är InnoTrans öppen mellan 22-23 september 2018, dagligen från kl. 10.00 - 06.00.

 Med 2 955 utställare från 60 länder år 2016 är InnoTrans branschens ledande internationella mässa som upptar hela Berlinmässans areal.

InnoTrans har uppdelats i fem affärsmässiga och järnvägstekniska segment, däribland järnvägsinfrastruktur, kollektivtrafik, interiörer och tunnelkonstruktion. Samtliga Berlinmässans 41 hallar är tillgängliga för besökare. InnoTrans-konventet, ett populärt stödprogram, kompletterar mässan.

Sedan 2016 erbjuder InnoTrans möjlighet även för busstillverkare att presentera sina produkter på ett stationärt visningsområde.

InnoTrans-mässan är organiserad av Messe Berlin. Årets InnoTrans kommer att bli den tolfte upplagan i rad.

Inom ramen för InnoTrans 2018, äger många intressanta evenemang rum, såsom InnoTrans-öppningsceremonin.

InnoTrans-konventet är också ett viktigt inslag på InnoTrans. Kompakta högkvalitativa expertpaneler diskuterar och förklarar sådana mobilitetsteman som för närvarande upptar branschens uppmärksamhet.

I digitaliseringens tidevarv har en personlig kontakt blivit viktigare än någonsin. Samtidigt som kontakterna mellan företagsledningar blomstrar speciellt aktivt via internet, förblir det personliga mötet trots allt viktigare än ett virtuellt sammanträde. Varför inte utnyttja denna möjlighet att träffa kunderna personligen och föra samtal med långsiktiga leverantörer eller potentiella nya affärspartners.

På fredagen den 21 september 2018 från 9:00 till 2:00, kommer InnoTrans att erbjuda exklusiva Executive Tours på mässan som kan anpassas individuellt till var och ens önskemål.

Valda verkställande direktörer och chefer kan delta i dessa speciellt detaljerade mässbesök som också kommer att följas av media.

Företrädare för följande företag kommer att delta i dessa så kallade individuella Executive Tours:

Alstom

Balfour Beatty PLC

Fujitsu Technology Solutions GmbH

GE Transport

Intel

Lantal Textiles AG

Schunk Bahn und Industrietechnik GmbH

Onboard Hospitality har bildat ett strategiskt partnerskap med International Rail Catering Group (IRCG) med syftet att bjuda in järnvägsoperatörer och passagerarupplevelsespecialister till ett ömsesidigt berikande möte.

Catering-, komfort-, design- och innovationsexperter kommer att vara med i forumet för att dela med sig relevant marknadsintelligens och -insikter och ge visionära idéer och inspiration till de som bidrar till excellens inom järnvägssektorn.