Thailändska regeringen godkände 323 km långt järnvägsprojekt.

En tågfärd i Thailand kan innehålla flera uppehåll. Turisterna ska också kunna föreviga sköna platser. Foto: State Railway of Thailand

Finansiering av bygget av en ny 323 kilometer lång järnvägssträcka från Den Chai i norra Thailand till Chiang Rai och Chiang Khong vid gränsen till Laos har godkänts av regeringen i Bangkok.

Kostnaderna för bygget beräknas till 85, 3 bn thailändska baht för det planerade 323 kilometer långa järnvägssträckan från Den Chai i norra Thailand till Chiang Rai och Chiang Khong vid gränsen till Laos. Regeringen godkände finansieringen den 31 juli.

Tre byggkontrakt ska undertecknas för byggprojektet, som förväntas starta nästa år. Sträckan ska vara färdig för tågtrafik år 2023.

Järnvägssträckan kommer att ha 26 stationer plus en fraktterminal vid gränsen. Dubbelspårlinjen kommer att förses med 40 broar, 102 gångtunnlar och ett antal längre tunnlar vid Phrae (1 125 meter och 6 375 meter långa), Phayao (2 825 m) och Chiang Rai (3 600 meter).