Vossloh och kanadensiska CN tecknade flerårigt leveransavtal

Kanada byter från träsliprar till betongsliprar, som syns till höger. Foto: Wikipedia, kredit: LooiNL

Tillverkaren av järnvägsutrustning och lokomotiv Vossloh har undertecknat ett andra långsiktigt ramavtal med Canadian National Railway (CN), som följer efter det första avtalet om leverans av betongslieprar som undertecknades i april i år.

Vosslohs affärsenhet Tie Technologies, som förvärvades i början av 2017, kommer att ansvara för leverans av betongsliprar. En ny produktionsplats i västra Kanada kommer att tillverka för de sliepers som ska levereras.

- Genom att ha direkt tillgång till CN med en anläggning kopplad till järnvägsnätet erbjuder vi logistiska fördelar och öppnar framtida möjligheter för vidare expansion, säger Andreas Busemann, Vosslohs VD.

Ramavtalet för specialtrafik (turnouts) ingicks av divisionen Customized Modules, vilket innebar att Vossloh etablerade ett långsiktigt affärsförhållande med en annan I-kund. Kapaciteten på en av Vosslohs befintliga platser kommer att utökas för att kunna ge ett snabbt svar.

Källa: Vossloh Contract Rail