Värme och torka pressar punktligheten

Foto: Pixabay

Långdistanstågens punktlighetsresultat försämrad

Punktligheten för persontågen under juni blev 85,8 procent vilket innebär att 70 473 av de 82 159 planerade persontågen ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 0,6 procentenheter bättre än för maj 2018.

I stora delar av landet har årets juni kännetecknats av en fortsatt högsommarvärme, vilket liksom under maj skapat stora påfrestningar på järnvägssystemet. Kraftiga temperaturskillnader mellan dag och natt orsakar rörelser i rälsen, vilket vållar dåliga spårlägen som i sin tur gör att tåg av säkerhetsskäl måste gå med reducerad hastighet. Ovanligt höga dagstemperaturer har också gjort att ett flertal solkurvor uppstått, och dessutom har den extrema torkan bidragit till inställda tåg då bränder uppstått på grund av exempelvis gnistbildning från bromsande tåg.

– Säkerheten går självklart alltid först, och jag har full förståelse för den frustration som uppstår när det blir stopp i tågtrafiken oavsett anledning. Men även om det varit ännu en tuff månad ser vi tecken på att punktligheten är på väg åt rätt håll. Som ett led i arbetet att skapa förutsättningar för både nödvändiga underhållsinsatser och en tillförlitlig tidtabell glesas trafiken på västra stambanan, det stråk som varit hårdast drabbad av störningar, ut ett par veckor nu under den mest intensiva banarbetsperioden säger Roberto Maiorana, Trafikledningschef på Trafikverket.

Under juni visade kort- och medeldistanstågen ett förbättrat punktlighetsresultat gentemot föregående månad. Däremot har långdistanstågens punktlighetsresultat försämrats, framförallt på Västra stambanan.

Högst punktlighet för en enskild dag under juni hade midsommardagen 23 juni. Av 1895 planerade persontåg denna lördag ankom 1822 slutstationen i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultatet på 96,1 procent.

Månadens lägsta punktlighet inföll måndag 4 juni. Av de 3141 planerade persontåg ankom 2349 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultatet på 74,8 procent. De enskilt största orsakerna till det låga punktlighetsresultatet denna måndag var ett flertal bränder längs sträckan Katrineholm-Hallsberg på Västra stambanan, en olycka med obehöriga i spårområdet söder om Stockholm samt ett växelfel på Göteborgs Central.