Bane NOR startar stort tunnelprojekt i Drammen

Lieråsentunneln, som också ligger i Drammen, invigdes 1973 och var Norges längsta järnvägstunnel fram till 1999, då Romeriksporten invigdes. Lieråsentunneln utgör en del av Drammenbanan, järnvägen mellan Oslo och Drammen. Foto: Wikipedia, kredit: Trond Strandsberg -

Bane NOR tillkännagav nyligen första stora kontraktet i Drammen. Det statligt ägda norska järnvägsinfrastruktureringsbolaget Bane NOR har informerat om ett av huvudkontrakten på det stora projektet Drammen-Kobbervikdalen. Bane NOR har valt så kallade konkurrensdialogen som upphandlingsförfarande för att säkerställa ett tidigt engagemang från leverantörer och hitta de bästa möjliga lösningarna.

En bergartunnel samt betongtunnel och marktunnel ska byggas på detta område av Drammen.
Förkvalificeringsmeddelandet gäller EPC-kontraktet, som går ut på att bygga bygga dessa tunnlar. Bane NOR vill involvera leverantörer så snabbt som möjligt, och detta är anledningen till att man valde konkurrensdialogen som upphandlingsförfarande, enligt projektansvarig Eirik Harding Hansen.

- Vi vill ha en dialog med potentiella leverantörer, så att vi kan arbeta tillsammans för att upprätta en ram för slutliga anbudsdokumentet, säger Harding Hansen.

Bane NOR välkomnar alla formed av innovation
- Vi måste vara innovativa, och vi måste kunna tänka över nya sätt att göra de saker vi gör, betonar Harding Hansen.
- Genom att involvera marknaden kan vi diskutera hur vi ska kunna lösa våra utmaningar och säkerställa innovation i vår verksamhet.

Projektet Drammen-Kobbervikdalen omfattar 10 km dubbelspårig järnväg mellan Drammen och Kobbervikdalen och mellan Drammens station och Gulskogen station, en 6 km lång bergartunnel samt betongtunneln och marktunneln. De senare två inkluderas i ett separat kontrakt (UDK 02), och Harding Hansen säger att detta är ett spännande tillfälle för rätt leverantör.

- Vi är övertygade om att uppgiften kan utföras, men vi tror att en dialog med marknaden hjälper oss att hitta de smartaste lösningarna. Samtidigt ska vi se till att alla lösningar som presenteras i dialogprocessen inte kommer att delas med andra, säger Harding Hansen.

- Det här är en mer komplex installation än en vanlig stentunnel. Det är avgörande att de lösa insättningarna är väl stabiliserade. Dessutom ska utmanande arbeten på "snitt och betong" i betongtunneln ingår i samma kontrakt. Vi behöver hitta en leverantör som vet hur man gör det på ett mest effektivt sätt - och med säkerhet som den första prioriteringen.

Process och tidsram

Förkvalificering av kontraktet har meddelats i Bane NORs genomförandeverktyg för konkurrens, samt genom TED. Konkurrensdialoget innebär att bane NOR kommer att ingå dialog med leverantörer för att diskutera lösningar. Kontraktet beräknas bli undertecknat i juni 2019, byggandet ska börja i augusti 2019 och slutföras senast i mars 2023. Eirik Harding Hansen är optimistisk att marknaden finner kontraktet intressant.

- Det här är en spännande möjlighet för många entreprenörer, säger han.
- Leverantörer från Norge och utomlands har redan visat intresse. Vi hoppas att många vill delta, och vi ser fram emot att komma igång.

Källa BANE NOR