Jernhusen: ”Uthyrningen går som tåget vid Centralstationen i Malmö”

Malmö C. Foto: Christer Wiik

Trycket är stort och många företag visar intresse för lokaler i Södra Nyhamen. På tre månader har 30 procent av Jernhusens kontorsfastighet Foajén i stationsområdet i Malmö blivit uthyrd.

- Centralstationsområdet, Södra Nyhamnen och fastigheten Foajén är ett av Malmös mest attraktiva kontorslägen. I Foajén, som certifieras med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet, har vi uppnått en ny hyresnivå i Malmö, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Stadsutveckling på Jernhusen.

I kontorsfastigheten Foajén finns 7 700 kvadratmeter kontor varav 2 600 kvadratmeter är uthyrda fördelat på fyra olika hyresgäster. Bona var första företag att teckna hyresavtal och flyttar in i december 2019. Den fortsatta planeringen av Södra Nyhamnen omfattar bostäder, kontor och en domstolsbyggnad.

Företagen vill ha moderna arbetsplatser med närhet till kollektivtrafiken. Hållbart resande är en viktig faktor för både medarbetare och företag.

- Det finns ett stort intresse för att arbeta och etablera kontor vid Malmö Centralstation. Vi fortsätter att utveckla området och den kommande detaljplanen för Södra Nyhamnen är viktig för att fortsätta skapa såväl bostäder som arbetsplatser i kommunikationsnära lägen, säger Ann Wiberg.