Nya järnvägstransformatorer i fokus när Cwieme startade i Berlin

Cirka 900 utställare visar sina produkter på årets Cwieme-mässa i Berlin. Dessutom görs det otaliga affärsbeslut undet detta event. Foto: Swieme 2018
Cwieme -utställning besöktes av mängder av människor redan under första dagen. Foto: Cwieme

CWIEME Berlin är en världsledande mässa inom den globala marknaden för elöverföring, spolarlindning, elektriska motorer och teknik samt tillverkning av olika slag transformator. Årets mässa pågår mellan 19-21 juni på Messe Berlin i Tyskland.

Enligt en av de senaste rapporterna, som offentliggjordes inför årets Cwieme, förväntas den globala marknaden för elöverföring och distribution av infrastruktur öka med 284,9 miljarder dollar 2018.

Den globala marknaden för mellanspänningstransformatorer förväntas uppnå en intäktstillväxt om 4,5 procent CAGR under prognosperioden 2017-2027 och uppgå till 14,8 miljarder dollar i slutet av 2027.

CAGR skulle man lätt kunna beskriva som den genomsnittliga avkastningen under en given tidsperiod

1 200 kVA-segmentet förväntas öka med 5,5 procent CAGR fram till slutet av 2027, medan marknaden för oljedämpad typ av medelstora spänningstransformatorer beräknas ha en intäktstillväxt på 4,7 procent CAGR under prognosperioden.

Trefasstransformatorer kommer sannolikt att ersätta enfasstransformatorer på grund av mindre strömförluster i trefasig utrustning. APEJ står för mer än 50 procent av marknadsandelen när det gäller värdet på den globala marknaden.

Globala transformer-marknaden förväntas växa till en CAGR på 4,2 procent under prognosperioden 2017-2024, enligt de senaste rapporterna. Marknaden drivs av den positiva tillväxten inom lokomotivtillverkning med bakgrund av stigande BNP-siffror över hela världen.

Europa, som står för den största marknaden för järnvägstransformatorer och omsättningstransformatorer, har det största tågtransportnätet över hela världen som förväntas öka efterfrågan på järnvägstransformator i denna region.

Förekomsten av svag järnvägsinfrastruktur i underutvecklade länder förväntas dock försvåra tillväxten av marknaden något för järnvägstransaktionstransformatorer.

Den globala marknaden för solida transformatorer förväntas dock växa till ett attraktivt CAGR-resultat på 24,75 procent under prognosperioden 2017-2023. Några av de stora drivkrafterna som ökar marknadstillväxten inkluderar ökad användning av dragkraftlokaler och elfordon, stora investeringar i smarta nät och energisystem, ökad elproduktion, tillväxt i industrialisering och ökad preferens för förnybara energikällor.

Europa står för den största marknadsandelen när det gäller solid- state-transformatorer, medan Nordamerika är den viktigaste marknaden med högre tillväxt på grund av stora investeringar i smarta nät och energisystem.

Den globala smarttransformatmarknaden förväntas stiga till en stabil nivå och registrera CAGR-avkastning på 15,25 procent under perioden 2017-2021.

Marknaden drivs huvudsakligen av expansion av förnybar kraftproduktionskapacitet, medan stora investeringar som behövs från en finansiellt svag distributionssektor för uppgradering av nät är den största marknadsutmaningen.

Den globala shuntreaktormarknaden beräknas växa till 7,37 procent av CAGR under perioden 2018-2022. Huvudmarknadsdrivrutinen är expansion av förnybar kraftproduktionskapacitet, medan framväxten av smarta nät erkänns som en betydande ny marknadsutveckling.

Källa: Cwieme-mässan