Tillgängligheten ökar på australiensiska järnvägsstationer

Konstnären bild av en tillgänglighetsplanerad järnvägsstation i Alderley, Australien. Foto: City of Alderley

Delstaten New South Wales regering i Australien kommer att fördela medel för att möjliggöra planering av tillgänglighetsförbättringar för funktionsnedsatta resenärer på följande järnvägsstationer; North Strathfield, Kingswood, Hazelbrook, Wyee, Blayney, Mittagong, Clarendon, Hawkesbury River, Wahroonga, Taree och Roseville.

Australasian Railway Association (ARA) har välkomnat delstatsregeringens budget, som innehåller ett tilläggsanslag på 133 miljoner dollar under regeringens Transport Access Program.

Denna finansiering kommer att inriktas på att uppgradera tillgängligheten på minst 11 tågstationer i delstaten.

Danny Broad, VD för ARA, kommenterade: - På grund av den historiska karaktären hos många järnvägsfordon, särskilt i Sydney, kommer investeringen som krävs för att uppgradera gammal infrastruktur inte alltid en lätt uppgift och prislappen blir också därefter.

- Med tanke på järnvägens betydelse som transporttjänst för alla medlemmar i samhället är tillgängligheten ett av de högsta prioriterade frågorna för persontransporter på nationell nivå.

- NSW-regeringens satsning på 133 miljoner dollar för att säkerställa att kollektivtrafik är tillgänglig för alla kunder kommer att bidra till att NSW-järnvägsnätverket förbättrar därmed resmöjligheterna avsevärt för enskilda personer med nedsatt rörelseförmåga i vår delstat, sade Danny Broad

 

Källa: RailTech